Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40
80-298 Gdańsk

TELEFONY

T: 587628450

F: 587628465

MAIL

E: prandelli@prandelli.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000167695
NIP: 583-000-90-56
Kapitał zakładowy: 2 236 000 PLN
Numer konta bankowego:
Bank Pekao SA 65 1240 1268 1111 0010 3984 3815

Dział handlowy

Daniel Ostręga

Dyrektor Handlowy

T: 604131804

daniel.ostrega@prandelli.pl

Biuro Sprzedaży

Beata Krasnodębska

Specjalista ds Sprzedaży

T: 587628452

beata.krasnodebska@prandelli.pl

Ewa Marciszewicz

Specjalista ds Sprzedaży

T: 587628453

ewa.marciszewicz@prandelli.pl

Dział Techniczny

Marek Grabowski

Kierownik Działu Technicznego

T: 604292550

marek.grabowski@prandelli.pl

Dział Marketingu

Agnieszka Gorzelańczyk

Kierownik Działu Marketingu

T: 664014989

agnieszka.gorzelanczyk@prandelli.pl

Dział Logistyki

Grzegorz Genc

Kierownik Logistyki

T: 587628454

grzegorz.genc@prandelli.pl

Ochrona prywatności | © 2016 PRANDELLI