Bimetaliczny termostat E201 podłączamy do centralki lub siłownika M101 przewodem 2-żyłowym 2x1mm2.
Oznaczenia na termostacie:
1 – powrót z termostatu przewodem fazowym na urządzenia o dużym poborze prądu np. grzejnik elektryczny,
2 – podłączenie przewodu fazowego zasilania do termostatu,
4 – powrót z termostatu przewodem fazowym na urządzenia o małym poborze prądu np. siłownik.
W przypadku sterowania siłownikami termoelektrycznymi łączymy przewodem zacisk 1 i 4.
Jeżeli chcemy podłączyć termostat do centralki M301 czy M401, to łączymy:
– styk 1 termostatu ze stykiem „L” centralki,
– styk 4 termostatu ze stykiem „strzałka” centralki.