Termostat Prandelli M201 wymaga minimum 3 żyłowego przewodu .
Obniżenie z temperatury dziennej na nocną jest możliwe jeżeli podłączymy 4-tą żyłę i zastosujemy sterownik czasowy, który w trybie nocnym spowoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 4 ºC w stosunku do temperatury dziennej.
Jeżeli podłączamy termostat do centralki M301 to łączymy żyły :
– przewód fazowy od wyjścia L z centralki do wejścia L w termostacie,
– przewód neutralny od wyjścia N z centralki do wejścia N w termostacie,
– przewód od wyjścia ze „strzałką” z centralki do wejścia ze „strzałką” w termostacie.
Jeżeli ten termostat łączymy bezpośrednio z siłownikiem to doprowadzamy:
– do wejścia L w termostacie przewód fazowy (napięciowy),
– do wejścia N w termostacie przewód neutralny,
– przewód od wejścia ze „strzałką” w termostacie prowadzimy do jednego z dwóch przewodów siłownika M101, drugi przewód siłownika łączymy z przewodem neutralnym N.