Do prawidłowego wykonania połączenia zaprasowywanego należy użyć odpowiedniego typu szczęk wskazanego przez producenta systemu. W systemie Multyrama mamy dwa rodzaje złączek zaprasowywanych, do których należy użyć następujące typy szczęk:
złączki PF dla średnic:
– 16 – 32 mm – szczęki H
– 40 – 63 mm  – szczęki U
złączki PFM dla średnic:
– 16 – 20 mm  – szczęki H lub U lub TH
– 26 – 32 mm  – szczęki H lub TH
– 40 – 50 mm – szczęki TH lub U
Użycie innego niż wskazany typu szczęk do zaprasowywania obarczone jest ryzykiem i może nie zapewnić szczelnego połączenia.