Rury wielowarstwowe stosowane są w budownictwie bardzo powszechnie, zarówno w instalacjach sanitarnych jak i w instalacjach grzewczych. Rury te w zależności od rodzaju polietylenu mają różne zalecane zastosowanie.
Aby zapewnić odpowiednią żywotność, powinniśmy stosować rury do celów wskazanych jak poniżej.
PE(HD)/AL/PE(HD) – do 40 ºC – z.w.,
PERT/AL/PERT typ I – do 60 ºC – z.w. i o.p.,
PERT/AL/PERT typ II – do 90 ºC – z.w., c.w.u., o.p. i c.o.,
PEX/AL/PEX  – do 95 º – z.w., c.w.u., o.p. i c.o.
Wyższa niż podane powyżej temperatura pracy powodować będzie szybkie starzenie się rur, przez co nie zapewnimy ponad 50-cio letniej gwarancji żywotności rur.